=""

Jakość kształceniaJakość oraz najwyższe standardy kształcenia i doradztwa w mojej Akademii, potwierdzają przeprowadzone Audyty jednostek zewnętrznych, w wyniku których otrzymaliśmy Certyfikaty Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz IQNet wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Praca Linergisty i Trenera to nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i ciągły rozwój – a ten jak widać po ilości przebytych szkoleń u najlepszych trenerów w Polsce i na świecie, jest dla mnie bardzo ważny. Moja wiedza i zdobyte doświadczenie są gwarancją dla moich kursantów, że przekazuję im aktualne i sprawdzone informacje z Mikropigmentacji.


=""